China Cases Reported by the Special Rapporteur on Torture,Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)


Report 2004: Civil and Political Rights, Including the Questions of Torture and Detention/Addendum-Summary of Cases Transmitted to Governments and Replies Received

Document Number: E/CN.4/2004/56/Add.1

March 23, 2004

Chinese Cases
Paragraph Number, Name of Detainee

247. Cao Zhenqi

294. Xinzhi Gu

372. Ashar Dhargye

412. Cao Maobin

248. Xiang Chen

295. Gaidi Zhu

374. Wang Jinbo

413. Fang Jue

249. Li Binghua

297. Zhuo Xiaojun

376. Tabo

414. Liu Haitao

250. Xie Yufeng

298. Chen Ke Yun

378. Jiang Lijun,

415. Zulikar Memet

251. Sun Shujie

300. Anu

379. Minli Wand

416. Abdulhelil Abdumijit

252. Huang Tianming

304. Qunhua Shu

381. Yeshi

417. Jampel Thinley

253. Zhang Qingshu

305. Yu Lixin

381. Rinchen Dhondup

418. Chadrel Rinpoche

254. Zhang Pinghua.

306. Li Zetao

381. Lobsang Jampa

419. Thupten Kalsang

255. Hao Aitong

307. Li Changjun

381. Gyaltsen Wangchuk

420. Shol Dawa

256. Wang Hongsheng

308. Zhao Zichu

381. Tenzin Nyima

421. Phuntsok

257. Luo Xiaoyu

309. Chen Qiulan

381. Yoten

422. Penpa

258. Li Fengqi

310. Deming Shen

381. Tsultrim Gyatso

423. Tsering Wangdrak

258. You Quanfang

312. Hongmin Li

381. Kelsang Wangdue

424. Liang Qing

259. Ye Xinghua

313. Jingyi Wang

381. Thupten Tsering

425. Zhang Chunqing

260. Huaiyi Niu

314. Ouyang Wei

381. Rinzin Dolma

426. Liu Jiankun

261. Zhu Junxiu

315. Fengxia Xiong

381. Tashi Choedon

427. Wang Bin

262. Han Guiyan

316. Xiuqin Xing

381. Lobsang Phuntsok

428. Zhao Yayun

262. Li Xiuzhen

318. Baochen Huang

381. Yeshe Sangpo

429. Tong Zhentian

262. Zheng Sufen

319. Hongyue Hu

381. Tashi

430. Wu Qingbin

263. Mr Xiao

320. Hongjie Shi

381. Lobsang Tenpa

431. Li Qun

264. Wang Xiu

322. Rongzhen Jiang

381. Lobsang

433. Li Wangyang

265. Liu Guihong

323. Zhixiang Luo

381. Lobsang Tenphel

434. Xu Jian

266. Sui Cun

324. Fengwei Wang

381. Gelek

435. Hélène Petit

267. Li Xin

325. Ms. Hou

382. Tamding

436. He Zhihong

268. Xu Lihua

326. Huajiang He

382. Palzin

437. Tang Zengye

269. Chen Gang

328. Guiying Meng

382. Shongdu

438. Chen Yutao

269. Duan Peichen

329. Liu Jie

382. Ngodup

439. Wang Zhaohui

269. Hu Chang’an

330. Lan Hu

384. Gong Shengliang

440. Chen Aizhong

269. Zhang Dahai

338. Liu Xiaofen

386. Wei Xingyan

441. Zhao Ming

269. Cui Xiangjun

339. Jiang Zhongli

388. Zhao Changqing

442. Zhang Yulan

269. Lu Changjun

340. Lu Yunzhen

388. Ouyang Yi

443. Shao Ying

270. Zhang Guirong

341. Liang Mei

388. Dai Xuezhong

444. He Miao

271. Yang Yufeng

342. Wang Shaona

388. Jiang Lijun

445. Gao Shuyan

272. Zhao Jun

343. Wang Xia

388. Han Lifa

446. Guo Mingsia

273. Guo Yanbing

344. Zou Guirong

388. He Depu

447. Guo Hongyu

274. Yang Xianfeng

345. Yang Ping

394. Zhang Yi Nan

448. Tan Guizhen

274. Zhu Juying

346. Zhang Wuying

394. Xiao Biguang

449. Hao Xiuzhi

275. Hou Zhanhai

347. Bai Lili

395. He Depu

450. Shang Yuqiu

275. Li Qiang

347. Chan Shuhua

396. Cheng Jun Liu

451. Wu Jiyang

275. Li Qingru

347. Zheng Baohua

397. Kheyum Whashim

452. Liu Fengzhen

275. Niu Junhui

348. Dou Jianhua

397. Abdu Allah Sattar

453. Xie Jinxian

275. Ji Wentao

349. Li Naimei

398. Yan Jun

453. Wu Shulian

275. Fu Hongwei

349. Wu Xiaoping

399.YaoFuxin

453. Cao Liandi

275. Guo Zhende

350. Liu Yanhua

399. Xiao Yunliang

454. Yang Huiling

276. Zhao Fengxia

351. Yan Juying

400. Yang Fenglian

455. Liu Dongyun

277. Li Haiyan

352. Li Shulan

400. Tian Li

456. Lei Chuanqing

278. Yuzhi Wang

353. Shi

400. Chen Yinghua

457. Wang Guihua

279. Liu Aiqing

354. Huang Qifen

401. Li Qian.

458. Li Lan

280. Qi Yingjun

355. Liu Xiaolian

402. Huang Qi

458. Lu Shiping

281. Yang Xiuli

356. Gao Xunhong

403. Lu Guiling

459. Ding Yanhong

282. Peng Zhenhe

357. Gu Peng

404. Connie Chipkar

460. Pan Xuanhua

283. Pan Juying

358. Chen Yali

405. YaoFuxin

461. Zhang Hong

284. Tong Lijun

359. Wang Hongmei

405. Xiao Yunliang

462. Zuo Xiuyun

285. Cao Yingchun

360. Xu

405. Pang Qingxiang

463. Wang Fang

286. Liu Zhengxing

361. Wang Youxia

405. Wang Zhaoming

464. Tao Hongsheng

287. Han Haidong

362. Yang Dingying

405. Gu Baoshu

465. Yu Shuzhen

288. Yang Chongyu

362. Zhu Jiayan

405. Wang Dawei

466. Luo Rong (also as Yoko Kaneko)

289. Cui Qiuju

363. Huang Qi

407. Zhu Shenven

466. Luo Zhen

290. Li Yanming

365. Xu Zerong

408. Yeshe Samten

471. Yang Jianli

291. Li Huiqi

368. Liu Di

409. Ngawang Jungne

 

292. Mu Xiangjie

372. Tsultrim Dargye

410. Guo Shaokun

 

293. Zaixin Wei

372. Tamdring Tsering

411. Hada

 

 

Report 2002: Questions of the Human Rights of All Persons Subjected to Any Form of Detention or Imprisonment, in Particular: Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

Document Number: E/CN.4/2002/76/Add.1

March 14, 2002

Chinese Cases
Paragraph Number, Name of Detainee

292. Chimey Rinzin

332.Xu Bingyuan

293. Zhou Jiangxiong

332.Lou Aiqing

294. Quan Longyang

333. Xia Shucai

295. Weidong Zhong and Licheng Zhang

334. Zhang Maoxing

296. Chen Haibing

335. Zong Hengjie

297. Guo Shaokun

336. Wang Bin

298. Hada

337. Xie Guiying

299. Cao Maobing

338. Zhao Yayun

300. Fang Jue

339. Shi Yingchun

301. Xue Jifeng

340. Zhao Shuijing

302. Liu Haitao

341. Xin Ran

303. Zhang Zhenggang

342. Li Jingchun

305. Xi Zhaofu

343. Chu Congrui

307. Zulikar Memet

344. Tian Baozhen

308. Abdulhelil Abdumijit

345. Tong Zhentian

310. Jampel Thinley

346. Tan Yongjie

311. Tsultrim Sangmo

347. Li Changiun

312. Chadrel Rinpoche

348. Zuo Zhigang

313. Ngawang Dekyi

349. Liu Dongxue

314. Thupten Kalsang

350. Wu Qingbin

315. “Shol” Dawa

355. Wang Wanxing

316. Phuntsok

356. Li Lanying

317. Kalden

356.Chen Shihuan

318. Phuntsog Legmon

356. ChiYunling

319. Penpa

356. Liu Jinling

320. Tsering Wangdrak

358. Tang Xi Tao

321. Lobsang Sherab

360. Rebiya Kadeer

324. Zhang Shuqi

360. Kahriman Abdukirim

325. Liang Quing

362. Gao Zhan

326. Liu Jiankun

364.Zhang Shanguang

327. Wang Xingtian

365. Han Yuejuan

328. Liu Xiaoling

366. Huang Guodong

329. Mei Yulan

367. Zhang Maoxing

330. Zhuang Yongxing

367. Zhang Juan

331. Yang Guibao

 

 

Report 2000: Civil and Political Rights, Including the Questions of Torture and Detention

Document Number: E/CN.4/2000/9

February 2, 2000

Chinese Cases
Paragraph Number, Name of Detainee

209. Jingsheng Liu

219. Zhao Jinhua

210. Yang Liming

220. Yu Hanxin

210. Yang Wenli

221. Xiao Hong Zhang

210. Zhang Wenqing

223. Ngawang Kyonmed

211. Yu Dongyue

224. Norbu

212.Chen Jinchang

225. Tashi Tsering

212. Wen Shaorong

226. Hemit Memet

212. YaoZekun

226. Kasim Mahpir

213. Fan Zhen

226. Ilyas Zordun

214. Abdul Helil

227. Zulikar Memet

215. Zhou Guiyi

227. Saydakhmet Memet

215. Xiao Beizhou

228. Ngawang Choephel

215. Yu Li

235. Tsering Dorje

216. Dongjie Liu

237. Ngawang Sangdrol

217. Cheng Meiying

238.Ngawang Choesom