China Cases Reported by the Working Group on Arbitrary Detention, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)

Report 2005: Civil and Political Rights, Including the Question of Torture and Detention; Opinions Adopted by the Working Group on Arbitrary Detention

Document Number: E/CN.4/2005/6/Add.1
19 November 2004

No.21/2003 - Li Ling and Pei Jilin.
No.23/2003 - Xu Wenli.
No.25/2003 - Di Liu.
No.26/2003 - Ouyang Yi and Zhao Changqing.
No.14/2004 - Jae Hyun Seok.
No.15/2004 - Huang Qi.

Report 2004: Civil and Political Rights, Including the Question of Torture and Detention; Opinions Adopted by the Working Group on Arbitrary Detention

Document Number: E/CN.4/2004/3/Add.1
26 November 2003

No.15/2002 - Yao Fuxin.
No.2/2003 - Yang Jianli.
No.7/2003 - Chen Gang, Zhang Wenfu, Zhong Bo, Liu Di, Wu Xiaohua, Gai Suzhi, Liu Junhua, Zhang Jiuhai, Zhu Xiaofei.
No.10/2003 - Wang Bingzhang, Yue Wu and Zhang Qi.
No.12/2003 - Liu Xianbin and Li Bifeng.
No.13/2003 - Tenzin Choewang, Sey Khedup [Khedrub], Tserin Lhagon [Tsering Lhagon], Yeshi Tenzin [Yeshe Tenzin], Thraba Yeshi [Trakru Yeshe], Ngawang Tsultrim, Nyima Dhakpa [Nyima Dragpa], Gyurmey [Gyurme].

Report 2003: Civil and Political Rights, Including the Question of Torture and Detention; Opinions Adopted by the Working Group on Arbitrary Detention

Document Number: E/CN.4/2003/8/Add.1
24 January 2003

No.20/2001 - Wang Wanxing.
No.1/2002 - Cao Maobing.
No.5/2002 - Tang Xi Tao, Han Yuejuan, Zhao Ming and Yang Chanrong.

Report 2002: Civil and Political Rights, Including the Question of Torture and Detention; Opinions Adopted by the Working Group on Arbitrary Detention

Document Number: E/CN.4/2002/77/Add.1
11 December 2001

No. 30/2000 - Rebiya Kadeer (Abikim Abdiriyim).
No. 35/2000 - Yuhui Zhang.
No. 36/2000 - Li Chang, Wang Zhiwen, Ji Liewu and Yao Jie.
No. 7/2001 - Tohti Tunyaz.
No. 8/2001 - Jiang Qisheng.

Report 2001: Civil and Political Rights, Including the Question of Torture and Detention; Opinions Adopted by the Working Group on Arbitrary Detention

Document Number: E/CN.4/2001/14/Add.1
9 November 2000

No. 8/2000 - Jigme Gyatso.
No. 14/2000 - Phuntsok Wangdu [Phuntsog Wangdu].
No. 19/2000 - Phuntsok Legmon [Phuntsog Legmon] and Namdrol.
No. 28/2000 - Ngawang Sandrol.

Report 2000: Civil and Political Rights, Including the Question of Torture and Detention; Opinions Adopted by the Working Group on Arbitrary Detention

Document Number: E/CN.4/2000/4/Add.1
17 December 1999

No. 30/1998 - Zhou Guoqiang.
No. 1/1999 - Xue Deyun (alias Ma Zhe) and Xiong Jinren (alias Xiong Xiang).
No. 2/1999 - Ngawang Choephel.
No. 16/1999 - Liu Nianchun.
No. 19/1999 - Li Hai.
No. 21/1999 - Wang Youcai.